KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa danych osobowych jest Alshaya Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łucka 2/4/6, 00-845 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres dane.osobowe.pl@alshaya.com
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego i doprecyzowania odpowiedzi udzielonych w ankiecie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT, wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Kuwejtu. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie regulacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską gwarantujących prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w państwie trzecim.
Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu ale nie dłużej niż 30 dni od momentu wypełnienia ankiety.
Informujemy że przysługuje Państwu prawo do:


- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu telefonicznego. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 
ZGODA
Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu do Alshaya Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łucka 2/4/6, 00-845 na adres email: dane.osobowe.pl@alshaya.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 [  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, przez Alshaya Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łucka 2/4/6, 00-845, w celu kontaktu telefonicznego i doprecyzowania odpowiedzi udzielonych w ankiecie.
Page 1 / 3